Raportuj komentarz

Bo w naszej gminie i szlachta i mużyki mają oczy zapluszczone. W złodziejach widzą autorytety.