Raportuj komentarz

Szanowny redaktorze AK! A coś pan taki stronniczy?Na sesji było poruszanych wiele spraw; wszystkie były be dla słynnej dwójki pańskich radnych. OSP jest nie potrzebne? Parking przy cmentarzu nie potrzebny? Kogoś pan wybrał?