Raportuj komentarz

"Radną wybrali określeni ludzie z określonego rejonu i ma dbać przede wszystkim o interesy wyborców. Tak więc burdel w centrum jej rejonu działania to jej sprawa. Albo niech złoży mandat."- To też właśnie radna dba o interesy wyborców ze swego rejonu. Dzięki jej staraniom na ulicy Załońskiej pojawiły się latarnie w miejscach gdzie ich brakowało. Od strony piekarni pojawił się chodnik. Na ulicy strażackiej również ułożono chodnik. Jednak Krystyna Piotrowska jest radną z opozycji. Co to jest opozycja, a co to jest koalicja rządząca, widać w sejmie. Jaki wpływ na decyzje rządu ma opozycja? O wszystkim decyduje koalicja rządząca. A skoro decyduje, to ponosi odpowiedzialność. Absurdem jest obwiniać opozycję za decyzje i zaniechania koalicji rządzącej. Obwiniasz Panią Krystynę za rzeczy, na które nie ma wpływu. Czasami uda się jej coś wywalczyć. Ale zawsze ostateczną decyzję, o tym czy coś ma być zrobione czy nie, podejmuje rada gminy większością głosów. Opozycja stanowi mniejszość w radzie gminy, więc jeśli uda jej się coś przepchnąć, to tylko przy dobrej woli koalicji rządzącej i wójta. Jeśli dobrej woli nie ma, radna nic nie załatwi. Oczywiście sprawę bałaganu przy magazynie przekażę tak jak obiecałem radnej.