Raportuj komentarz

Nadzia - Informacje na temat odejścia Derehajły do Warszawy słyszę co miesiąc od co najmniej roku. Faktem jest, że w ostatnich kilku dniach te informacje nasiliły się i mówiło mi o tym kilka osób. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem. Na ostatniej sesji wójt nic nie mówił, że odchodzi. A jeśli odchodzi, to chyba wypadało poinformować obecnych na sesji radnych i sołtysów.