Raportuj komentarz

Wróbelki ćwierkają że nasz boćkowski Augiasz być może zostawia swoją stajnię i ucieka do stolicy.Tak więc za dzień za chwilę będziemy wybierać Heraklesa do posprzątania..Bądźmy gotowi.