Gmina Boćki otrzymała 913 877 zł w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przyznane pieniądze będą wykorzystane jako wkłady własne do następujących inwestycji:

  • dofinansowanie 462 877 zł na utworzenie Centrum Produktu Lokalnego. Celem planowanej operacji jest skrócenie łańcucha dostaw od rolnika do konsumenta ostatecznego poprzez utworzenie targowiska oraz miejsca przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. Szacowany koszt inwestycji: 1 590 298,11 zł
  • dofinansowanie 355 000 zł na poprawę gospodarki wodno–ściekowej w gminie Boćki. Celem planowanej operacji jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki. Szacowany koszt inwestycji: 1 203 405 zł
  • dofinansowanie 96 000 zł na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Projekt rewitalizacji budynku GOK zakłada odnowę infrastruktury społeczno-gospodarczej poprzez kompleksową przebudowę części budynku GOK w Boćkach celem poprawy stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne. Projekt zakłada rozszerzenie i zwiększenie jakości i dostępności oferty kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej. Szacowany koszt inwestycji: 701 443,45 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa podlaskiego

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj