Sześć wsi z gminy Boćki znalazło się w obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Stało się to po tym, jak w jednym z gospodarstw w Wólce Wygonowskiej (gmina Orla) wykryto ognisko tej choroby.

W związku z wykryciem ASF w Wólce Wygonowskiej, wojewoda wyznaczył obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, obejmujący miejscowości: Kruche Moskiewce, Wólka Wygonowska i Gregorowce.

Obszar zagrożony ASF w gminie Boćki

Z kolei obszar zagrożony znajduje się w promieniu 7 km i obejmuje miejscowości z kilku gmin. Wśród nich są te z gminy Boćki: Nurzec, Szeszyły, Mołoczki, Śnieżki, Pasieka i Krasną Wieś.

Czego nie robić?

Na obszarze zagrożonym wojewoda zakazuje:

– wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody powiatowego lekarza weterynarii

– transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem: dróg w gospodarstwie; transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju; drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym)

– polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.

Co robić?

Wojewoda nakazał jednocześnie:

– oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

– zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

– niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

– oznakowanie obszaru tablicami z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj