Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przeprowadzili kontrolę gospodarki finansowej gminy Boćki za 2020 r. i inne wybrane okresy. W swoim raporcie przedstawili szereg nieprawidłowości i uchybień.

Wśród opisanych nieprawidłowości znalazła się m.in. kwestia wodociągów i kanalizacji. W 2018 r. gmina Boćki przekazała je w administrowanie Wodociągom Podlaskim sp. z o.o.

„Od stycznia 2018 r. budowle stanowiące wodociągi i kanalizację zostały przekazane do eksploatacji innemu podmiotowi, który eksploatuje je, prowadzi prace konserwacyjno-remontowe oraz pobiera od mieszkańców gminy Boćki opłaty za pobraną wodę oraz odprowadzone ścieki. Opłata ta jest dochodem tego podmiotu (spółki). Budowle te jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny być zadeklarowane do opodatkowania, czego nie dokonała ani gmina Boćki ani spółka” – zauważają inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej.

„Wartość budowli ustalona na podstawie tabeli amortyzacyjnych środków trwałych za rok 2020 wynosi 5.333.485,08 zł co daje wartość niezadeklarowanego podatku od nieruchomości w wysokości 106.669,70 zł, a przyjmując, iż wartość ich w latach 2018-2021 jest taka sama to kwota nie zadeklarowanego podatku od nieruchomości za ten okres wynosi 426 678,80 zł” – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.

Przeczytaj cały dokument

Pozostałe wnioski kontrolerów dotyczą m.in. funduszu sołeckiego, zamówień publicznych, podatków, udzielania dotacji, podróży służbowych i używania pojazdów. Pełny dokument można pobrać klikając TU.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj