Rani gminy Boćki obradowali w środę 29 czerwca na kolejnej sesji. Wśród punktów była m.in. debata nad raportem o stanie gminy Boćki. Nagranie obrad, które pojawiło się dzień później na Youtube, można obejrzeć tutaj:

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy,
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki,
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Boćki za 2021 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2021 rok,

  • przedstawienie uchwały nr RIO.II-00321-3/2022 z dnia 23 marca 2022r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Boćki za 2021 r.,

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

  • przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boćki za 2021 r.,
  • przedstawienie uchwały nr RIO.II-00322-33/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 r.,

11. Interpelacje i zapytania radnych

12. Sprawy różne, wolne wnioski

13. Zamknięcie obrad sesji

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj