X sesja rady gminy Boćki odbyła się w niecodziennych okolicznościach. Z powodu epidemii koronawirusa, na sali nie było publiczności, a radni obradowali w maskach.

Ze względu na sytuację, zrezygnowano z pytań ustnych (na rzecz pisemnych), a także z omawiania sprawozdań. Są one dostępne na stronie gminy. – Musieliśmy przyjąć zmiany do budżetu – mówiła wójt Dorota Kędra-Ptaszyńska, która dziękowała za przybycie radnych na sesję. Zwróciła się również do radnych o apelowanie do mieszkańców o pozostawanie w domach, a także o sygnały, jeśli osoby wracające z zagranicy nie stosują się do kwarantanny.

Nagranie obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy,

4. Omówienie sprawozdań za 2019 rok:

 • Z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach,
 • Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach,
 • Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • Z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • Z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki,
 • Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach,
 • Z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku,
 • Z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2019 roku,
 • Z działalności Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach,
 • Z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach.

5. Przyjęcie uchwały nr X/64/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec – Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7

6. Przyjęcie uchwały nr X/65/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024

7. Przyjęcie uchwały nr X/66/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

8. Przyjęcie uchwały nr X/67/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2020 r.,

9. Przyjęcie uchwały nr X/68/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,

10. Przyjęcie uchwały nr X/69/2020 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2020-2025;

11. Przyjęcie uchwały nr X/70/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Dubnie

12. Przyjęcie uchwały nr X/71/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Dubnie w zakresie zadań własnych.

13. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,

14. Interpelacje i zapytania radnych,

15. Sprawy różne, wolne wnioski,

16. Zamknięcie obrad sesji.

14 KOMENTARZE

  • W wyborach w Bawarii uprawnionych do głosowania było tylko 1,1 mln, a wzięło udział 560 tysięcy. Ponadto mają oni doświadczenia wyborów korespondencyjnych od lat 50. O sprawności tamtejszej poczty już nie wspomnę. Widzisz różnice? Te wybory będą parodią i ja do niej ręki przykładać nie zamierzam. Teraz są inne problemy i to na nich powinni się skupić rządzący zamiast tracić czas i pieniądze na aktualnie drugorzędną rzecz, jaką są wybory prezydenta (prezydenta, który w naszym systemie pełni funkcję raczej reprezentacyjną)

  • Widzę, że zapewne odpisał mi prawdziwy, miłosierny Polak katolik. Pozdrawiam i dobranoc,bo późno już jest.

 1. Oj zawiodłem się na pani Krystynie. Zawsze konsekwentna w swoim nie. A na tej sesji jakby ja odmienili? Przytakująca, jakby Zniewolona. Czy to przez zmianę stroju? Zawsze na sesji elegancka, taka staromodna czarno biała. A na tej sesji? W sweterku z Humany czy innego Caritasu. No nie ta pani Krystyna.

 2. Czy p.wojt ma podobne stanowisko jak chociażby prezydent Poznania czy bliżej burmistrz Bielska odnośnie braku możliwości zorganizowania wyborów? No ciekawe..

SKOMENTUJ

Prosimy o wpisanie komentarza
Wpisz swoją nazwę