X sesja rady gminy Boćki odbyła się w niecodziennych okolicznościach. Z powodu epidemii koronawirusa, na sali nie było publiczności, a radni obradowali w maskach.

Ze względu na sytuację, zrezygnowano z pytań ustnych (na rzecz pisemnych), a także z omawiania sprawozdań. Są one dostępne na stronie gminy. – Musieliśmy przyjąć zmiany do budżetu – mówiła wójt Dorota Kędra-Ptaszyńska, która dziękowała za przybycie radnych na sesję. Zwróciła się również do radnych o apelowanie do mieszkańców o pozostawanie w domach, a także o sygnały, jeśli osoby wracające z zagranicy nie stosują się do kwarantanny.

Nagranie obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy,

4. Omówienie sprawozdań za 2019 rok:

 • Z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach,
 • Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach,
 • Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • Z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • Z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki,
 • Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach,
 • Z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku,
 • Z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2019 roku,
 • Z działalności Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach,
 • Z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach.

5. Przyjęcie uchwały nr X/64/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec – Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7

6. Przyjęcie uchwały nr X/65/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024

7. Przyjęcie uchwały nr X/66/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

8. Przyjęcie uchwały nr X/67/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2020 r.,

9. Przyjęcie uchwały nr X/68/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,

10. Przyjęcie uchwały nr X/69/2020 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2020-2025;

11. Przyjęcie uchwały nr X/70/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Dubnie

12. Przyjęcie uchwały nr X/71/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Dubnie w zakresie zadań własnych.

13. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,

14. Interpelacje i zapytania radnych,

15. Sprawy różne, wolne wnioski,

16. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj