Radni gminy Boćki obradowali w grudniu na dwóch sesjach. Nagrania obu posiedzeń można obejrzeć poniżej.

Projekty uchwał, które były przedmiotem obrad, można przejrzeć w BIP >

XXXII sesja – nadzwyczajna (czwartek)

Dodatkowa sesja została zwołana w czwartek, aby radni mogli podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023. Dzień wcześniej nie udało się podjąć takiej uchwały, bo na sali nie było części radnych, a część z obecnych nie zdecydowała się wziąć udziału w głosowaniu (tłumacząc to nieuwzględnieniem postulatów dot. zwiększenia finansowania klubu Bocian Boćki). Na czwartkowej sesji pojawili się nieobecni radni (popierający działania wójt) i udało się uchwalić budżet.

XXXI sesja (środa):

Plan środowej sesji:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
 12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 13. Interpelacje i zapytania radnych,
 14. Sprawy różne, wolne wnioski,
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj