Radni gminy Boćki obradują 7 maja na sesji. Przebieg posiedzenia można oglądać tutaj:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z I i II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
 4. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2023 roku,
 5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2023 roku ,
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 7. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki za rok 2023,
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za rok 2023
 9. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku,
 10. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2023 roku,
 11. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku,
 12. Informacja z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w 2023 roku,
 13. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1741B od km 1+418 do km 3+035 k/ m. Bystre,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boćki,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2035 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026
 22. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 23. Interpelacje i zapytania radnych,
 24. Sprawy różne, wolne wnioski,
 25. Zamknięcie obrad sesji.

6 KOMENTARZE

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Jeżeli którykolwiek z wpisów łamie dobre obyczaje, poinformuj o tym na kontakt@bocki.org

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

 1. Pani Wójt na sam koniec sesji nie omieszkała wyrazić swojej opinii o sesjach Rady Gminy Boćki minionej kadencji i w typowy dla siebie sposób wyśmiać opozycję. Pani Wójt teraz jest bardzo miła, nie wchodzi w żadne konflikty, bo jak widać po głosowaniach ma przewagę w radzie, ale minimalną. Jak straci jakiegoś radnego swoim zachowaniem, to jej rządzenie będzie dużo trudniejsze.

  W poprzedniej radzie nie musiała się liczyć w ogóle z radą, bo miała przeważającą większość i mogła „gnoić” opozycję. Zarzucając im, że tylko krzyczą. Teraz mówi o merytorycznej dyskusji i chęci czynienia dobra na rzecz Gminy. Tak jakby w poprzedniej kadencji radni opozycji pilnowali pracy Pani Wójt, żeby tej Gminie zaszkodzić…

  Jak widać po wyborach zmieniło się choć trochę na lepsze.

 2. Naprawdę zaimponował mi dzisiaj Radny Dworakowski. Widać, że poważnie podchodzi do obowiązków Radnego i nie boi się zadawać niewygodnych pytań. W pełni się zgadzam z jego zastrzeżeniami dotyczącymi wynagrodzenia Pani Wójt. Argumentacja Pani Skarbnik uzasadniająca chęć podwyżki była niepoważna. Gmina Boćki nie ma środków na inwestycje już rozpoczęte, a ma środki na podwyżkę dla Pani Wójt.

  Pani Wójt po podwyżce będzie zarabiać więcej niż Burmistrza Bielska Podlaskiego czy Burmistrza Hajnówki.

  Widać jednak, że Pani Wójt ma większość w Radzie. 8-7. Więc będzie znowu robić co chce.

 3. Pani Wójt na koniec poprzedniej kadencji zwracała uwagę, że poprawia się sytuacja finansowa naszej Gminy i nie było potrzeby jej zadłużania. Wybory i po wyborach cyk. Pierwsza konkretna kwestia -> emisja obligacji na pokrycie inwestycji z poprzedniej kadencji.

  Cieszy tylko fakt, że spora liczba radnych podjęła dyskusję o tej uchwale i nie było to tylko głosowanie – bo ktoś tak powiedział, to głosuję.

  • To chyba dobrze. Lepsi tacy, niż tacy, co ni słowa przez lata kadencji nie wypowiedzieli. Popieram przedmówcę, że dobrze się słuchało. Aż dziw bierze, że można kulturalnie na sesji rozmawiać. No był jeden,co mu gul skoczył, ale wybaczam-porażka boli najbardziej, jak się ma wybujałe ambicje.

 4. Oglądałem i muszę przyznać że poziom obrad wzrósł znacząco. Cieszy też, że zwiększyła się liczba radnych zabierających głos (z sensem)