Wyższe wykształcenie, odpowiedni straż pracy, niekaralność i znajomość przepisów – m.in. takie wymagania muszą spełnić kandydaci chcący zostać sekretarzem gminy Boćki. Na stronie urzędu pojawiło się właśnie ogłoszenie w tej sprawie.

Dokumenty należy składać do 11 grudnia 2017 roku. SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU NA STRONIE GMINY

Jak czytamy w ogłoszeniu, kandydaci na sekretarza muszą spełnić następujące wymagania:

– wykształcenie wyższe
– 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych
– posiadanie obywatelstwa polskiego
– korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych
– niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
– znajomość przepisów prawa tj. ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

Jako dodatkowe wymagania podano:

– wykształcenie podyplomowe w zakresie zagadnień UE, zarządzania
– umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
– wysoka kultura osobista
– dolność analityczna i umiejętność pracy w zespole
– sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność
– znajomość obsługi komputera w zakresie – EZD, programów prawnych, Microsoft Office

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W OGŁOSZENIU NA STRONIE GMINY

Obecny sekretarz gminy – Stanisław Charyton – zapowiedział przejście na emeryturę. Przypomnijmy, że w urzędzie zaczął niedawno pracę Walenty Korycki, były wicemarszałek województwa podlaskiego i obecny radny Sejmiku. Aktualnie jest on kierownikiem referatu oświaty, kultury i spraw społecznych. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu na sekretarza, wójt gminy Boćki Dorota Kędra-Ptaszyńska mówiła „Kurierowi Podlaskiemu”, że nie jest wykluczony start Koryckiego stanowisko, które zwolni Charyton.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj