Choć rząd zezwala już na otwieranie przedszkoli i żłobków, jednak są samorządy, które zdecydowały na razie tego nie robić. Tak jest również w gminie Boćki. Poniżej informacja wójta gminy, która znalazła się na stronie gminy:

„W związku z ogłoszoną przez Premiera RP dnia 29 kwietnia 2020 r. decyzją rządu o możliwości otwarcia od 6 maja 2020 roku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii dyrektorów ww. placówek informuję, iż nie zostaną one otwarte w dozwolonym terminie. Musimy najpierw zapewnić środki bezpieczeństwa opiekunom dzieci i samym maluchom. Bez przygotowania, procedur, zabezpieczenia personelu, to byłoby skrajnie nieodpowiedzialne”.

Długa lista wytycznych

O tym, że żłobki i przedszkola mogą być otwarte już 6 maja, rząd poinformował pod koniec kwietnia. Opieka nad dziećmi musi odbywać się jednak w szczególnym reżimie sanitarnym.

Szczegółową listę wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego ściągniesz stąd >>>

Jak wynika z wytycznych, do placówki mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci – bez objawów zakaźnej choroby. To samo dotyczy opiekunów. Do przedszkola nie można przyprowadzać dziecka, jeśli w domu znajduje się osoba na kwarantannie lub izolacji.

Z wytycznych wynika również, że grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

W salach nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można dobrze uprać lub dezynfekować (chodzi np. o pluszowe zabawki). Z kolei przybory sportowe (np. piłki) należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci nie powinny przynosić ze sobą z domu niepotrzebnych przedmiotów.

Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans min. 1,5 metra, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie mogą podchodzić do osób znajdujących się w pomieszczeniu bliżej niż na 2 metry. Wprowadzono również zasadę, że na 15 metrów kwadratowych w placówce powinien przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

Personel pomocniczy i kuchenny nie może się kontaktować z dziećmi i opiekunami grup. Natomiast osoby trzecie mogą przebywać w placówce, ale tylko w uzasadnionych przypadkach – zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maska zakrywająca usta i nos).

Sanepid zaleca też zakup przynajmniej jednego termometru na grupę – najlepiej bezdotykowego.

To tylko część z długiej listy. Szczegółową listę wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego ściągniesz stąd >>>

fot. pexels.com

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj