30 września 2022 roku w urzędzie gminy zebrali się się radni gminy Boćki na kolejnej sesji. Transmisja:

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad można sprawdzić tutaj.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Boćki,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/104/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/48/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 29 października 2019 r. zmieniającej uchwałę nr VI/42/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki
 10. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 11. Interpelacje i zapytania radnych,
 12. Sprawy różne, wolne wnioski,
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj