Radni gminy Boćki zebrali się w czwartek 31 marca 2022 r. na sesji. Przebieg obrad można prześledzić oglądając wideo zamieszczone na kanale gminy:

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy,
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Boćki w 2021 roku,
 5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2021 roku,
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2021 roku ,
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2021 roku,
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki w 2021 roku,
 10. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku,
 11. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2021 roku,
 12. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku,
 13. Informacja z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w 2021 roku,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2022 -2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2024,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2022 r.,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Chranibory Pierwsze, kolonia osady Wandalin i Chranibory Drugie, kolonia osady Wandalin i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości Chranibory, kolonia osady Wandalin
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boćki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok,
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/142/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty targowej,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 21. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 22. Interpelacje i zapytania radnych,
 23. Sprawy różne, wolne wnioski,
 24. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj