Radni gminy Boćki obradowali w poniedziałek na sesji. Nagranie z przebiegu posiedzenie można obejrzeć tutaj:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Wręczenie Radnej Pani Iwonie Wiercińskiej zaświadczenia o wyborze,
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną,
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy,
 6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Boćki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Boćki za 2020 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2020 rok
 • przedstawienie uchwały nr RIO.II-00321-9/2021 z dnia 26 marca 2021r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Boćki za 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

 • przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boćki za 2020 r.,
 • przedstawienie uchwały nr RIO.II-00322-32/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych

14. Sprawy różne, wolne wnioski

15. Zamknięcie obrad sesji

Źródło: BIP Urzędu Gminy Boćki

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj