We wtorek 16 marca radni gminy Boćki zebrali się na kolejnej sesji. Nagranie można obejrzeć tutaj:

Uchwały, które były przedmiotem obrad, można sprawdzić tutaj >>>

Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami można sprawdzić tutaj >>>

Radni obradowali wg następującego porządku:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy,
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Boćki w 2020 roku,
 5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2020 roku,
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2020 roku,
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 roku,
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki w 2020 roku,
 10. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku,
 11. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2020 roku,
 12. Informacja z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w 2020 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Boćki,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Nurcu,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „ Senior+” w Nurcu w zakresie zadań własnych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki na lata 2021-2025,
 21. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 22. Interpelacje i zapytania radnych,
 23. Sprawy różne, wolne wnioski,
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj