Radni gminy Boćki zebrali się w poniedziałek 29 listopada na kolejnej sesji. Przebieg obrad można obejrzeć tu:

Projekty uchwał, które były przedmiotem obrad, można przejrzeć tutaj.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boćki w 2021 roku,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boćki na lata 2021-2030
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boćki,
 11. Analiza oświadczeń majątkowych,
 12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 13. Interpelacje i zapytania radnych,
 14. Sprawy różne, wolne wnioski,
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj