W piątek 13 maja o godz. 10 w budynku urzędu gminy zebrali się radni gminy Boćki na kolejnej już sesji. Przebieg obrad można śledzić również na Youtube.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2022 r. oraz Protokołu z obrad XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Boćki z dnia 8 kwietnia 2022r.,
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2022 -2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2024,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 10. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 11. Interpelacje i zapytania radnych,
 12. Sprawy różne, wolne wnioski,
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj