Radni gminy Boćki zebrali się we wtorek 28 grudnia na kolejnej sesji. Przebieg obrad można śledzić tu:

Plan obrad:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2024,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnym i sołtysom,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki na lata 2022 – 2024,
 12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 13. Interpelacje i zapytania radnych,
 14. Sprawy różne, wolne wnioski,
 15. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj