Radni gminy Boćki zebrali się 30 listopada 2022 r. na kolejnej sesji. Obrady można obejrzeć na Youtube:.


Projekty uchwał będące przedmiotem obrad można przejrzeć w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym adresem.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony,
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXI/104/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki,
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/152/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych,
 12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 13. Interpelacje i zapytania radnych,
 14. Sprawy różne, wolne wnioski,
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj