Radni gminy Boćki obradowali na sesji, która odbyła się 10 lutego w GOK-u. Nagranie można obejrzeć poniżej:

Projekty uchwał będące przedmiotem sesji można przeczytać tutaj.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy, XXXII nadzwyczajnej Sesji rady Gminy i XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
 4. Prezentacja założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2021 – 2027 Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Boćki,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Boćki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska w Boćkach,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Boćkach,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 17. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 18. Interpelacje i zapytania radnych,
 19. Sprawy różne, wolne wnioski,
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

13 KOMENTARZE

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Jeżeli którykolwiek z wpisów łamie dobre obyczaje, poinformuj o tym na kontakt@bocki.org

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

  • Szkoła, gok, hydrofornia, skr ? Każda bockowska inwestycja drugie dno. Zobaczcie, z Boćkami związanych jest 8 radnych tak więc bez problemu powinno się wszytko robić transparentnie. A co mamy? Podobno pieniądze że sprzedaży kworesu zostały wkładem własnym w drogę Sielc Widzgowo. Jakie znaczenie dla gminy ma droga w sumie na pola? Takich kwiatków mamy sporo. Dlatego czas by sprawami bockowskimi zajęli się ludzie przyzwoici.

 1. Na końcu ostra orka Wiceprzewodniczącego, który próbował z każdej strony bronić tej kwoty przetargu na termomodernizację szkoły. Niby Gmina wiedziała, że koszt inwestycji będzie ponad 7,5 mln zł, a na swoich stronach publikowała informacje, że zamierza na to zadanie przeznaczyć 5,5 mln zł. Podobno radni „rządzący” wiedzieli o kwocie 7,5 mln zł, a na komisjach padały tylko kwoty o 2 mln niższe.

  Dodatkowo Wiceprzewodniczący tłumaczył, że był jakiś limit 5 mln zł dofinansowania. Po chwili dostał kontrę z zapisami z regulaminu Polskiego Ładu, gdzie wskazano wprost, że nie ma takowego limitu dofinansowania. Więc jednak Wiceprzewodniczący się nie przygotował zbyt dobrze do dyskusji na ten temat…

  Wiceprzewodniczący chyba szybko zrozumiał, że dzisiejszy jego występ to nie był najlepszy wstęp do kampanii wyborczej. Na końcu jak mówił o śmieciach to już mocno łamał mu się głos i próbował to maskować zwiększaniem swojej głośności 😊

 2. Gmina otrzymała promesę w listopadzie, a Gmina przetarg ogłosiła w sierpniu… I potem zdziwienie, że na termomodernizację szkoły Gmina wyda niebotyczne pieniądze. Za to naprawdę powinny polecieć głowy, bo pieniądze wyrzucane są w błoto. Sama inflacja pomiędzy listopadem a sierpniem spowodowała, że ten projekt będzie kosztować o kilkaset tysięcy złotych więcej. Chyba, że to było zagranie celowe, żeby Gmina nie mogła już unieważnić przetargu. Komu na tym zależało? Kto coś komuś obiecał? Wystarczyło wiedzieć, że Gmina się wycofać z przetargu nie będzie mogła, bo dofinansowanie przepadnie i cyk mamy bardzo wysoką ofertę, którą Gmina zaakceptowała…

 3. W końcu nasi strażacy doczekali się podwyżki. Ciekawe, że to klub radnych „Wójtowej” musieli wyjść z tą inicjatywą. Czy to już jawna kampania? Na Pani Wójt została postawiona kreska? Nawet nie raczyła omówić swoich działań. Dobrze, że jeszcze przez jakiś czas ta pensja będzie wpadać na konto.

 4. Organizacja, organizacja i organizacja. Gmina nie potrafi nawet należycie zorganizować nagrywania obrad Sesji Rady Gminy. Kolejny raz Radni muszą głosować nad tymi samymi sprawami, bo RIO lub Wojewoda odrzuca ustawy, które mają niepoprawne zapisy… Skoro nasi urzędnicy nie potrafią sporządzić projektów uchwał, to jak mają dopilnować efektywności wielomilionowych inwestycji? Idealna sytuacja dla mniej uczciwych osób, które mogą wykorzystywać taki brak kompetencji.

 5. Nie o tym co mówią a o tym co widać. Na pierwszym planie pani urzędniczka. Dyrektor goku reżyser, aktor, scenarzysta a jaki mamy plan? Pół ekranu pusta przestrzeń od sceny, w tle za przeszklonymi drzwiami ruch. Nie można tego zasłonić? Obradujących radnych nie widać.