Rani gminy Boćki obradowali 25 maja na sesji. Przebieg posiedzenia można prześledzić tutaj:

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy,
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski – Olszewo,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 11. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 12. Interpelacje i zapytania radnych,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj