Minął termin przyjmowania zgłoszeń od osób chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. W Boćkach nie zgłosił się nikt.

Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, w całym województwie podlaskim na 182 potrzebnych urzędników wyborczych zgłosiło się 136. Żadnych zgłoszeń nie było w dwunastu gminach, m.in.: w Boćkach, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Kleszczelach, Czeremsze, Czyżach czy Siemiatyczach (mieście).

Wciąż czekają na zgłoszenia

Łącznie w całym kraju brakuje około 1500 kandydatów. Co prawda termin zgłoszeń minął w poniedziałek, ale Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział w rozmowie z RMF FM, że ustawowy termin to 3 maja i każdy, kto chce zostać urzędnikiem wyborczym podczas wyborów samorządowych, może i powinien się do tego dnia zgłosić. – To jest trochę przekroczenie ustawy, ale pro bono, dla dobra – przyznał Hermeliński.

W czym problem?

Z kolei w rozmowie z TVN24 Hermeliński tłumaczył, że nie ma wystarczającej liczby kandydatów na urzędników wyborczej, m.in. dlatego, że „prędzej, czy później orientują się, jak wyglądają ich obowiązki, a tych jest sporo”. – Orientują się też, jak będzie wyglądać ich wynagrodzenie. Tutaj jest problem. Ale przede wszystkim problem jest w tym – tak ja to sobie wyobrażam – że urzędnicy nie mogą wykonywać swoich obowiązków w tym miejscu, gdzie są zatrudniani, gdzie mieszkają. W związku z czym, muszą to robić w sąsiedniej gminie, nie w tej, w której są – mówił szef PKW. Jak dodał, dochodzą więc koszty dojazdu. – Ustawodawca tego nie rozstrzyga, oni te koszty muszą pokryć sami – powiedział Hermeliński.

Dyrektorzy delegatur wyborczych wystąpią teraz do władz samorządowych o zgłoszenie – w terminie siedmiu dni – brakujących kandydatów.

Wymagania

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym, w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu – mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.  Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z uchwałą PKW, w gminach do 5 tys. mieszkańców powołuje się jednego urzędnika wyborczego.

Zadania urzędnika wyborczego

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań. Więcej o wynagrodzeniach

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj