Radni gminy Boćki obradują 20 sierpnia na sesji. Przebieg posiedzenia można oglądać tutaj:

Plan obrad:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Antoniego z Padwy na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie gminy Boćki
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Boćkach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie gminy Boćki.,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Boćki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boćki,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 11. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 12. Interpelacje i zapytania radnych,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj