Radni gminy Boćki zebrali się w piątek na kolejnej sesji. Nagranie z przebiegu obrad można obejrzeć poniżej.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad można przeczytać klikając tutaj >

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy,
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok,
 5. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie kosztorysu przebudowy drogi powiatowej Nr 1741B wraz z przebudowa mostu na rzece Nurzec. Droga relacji Nurzec – Bystre – dr. powiatowa Nr 1740B
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski-Olszewo,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2021 -2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku    mieszkaniowego,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boćki i Miastem Bielsk Podlaski
 13. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 14. Interpelacje i zapytania radnych,
 15. Sprawy różne, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj