Radni gminy Boćki obradowali w czwartek na kolejnej sesji. Sesja odbyła się bez udziału wójt Doroty Kędry-Ptaszyńskiej, która przebywa na urlopie. W trakcie obrad głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wojciech Wierciński, który zarzucił wójt m.in. niedbałość o sprawy bieżące gminy. Z kolei radna Krystyna Piotrowska zwróciła uwagę na częste nieobecności wójt. – Policzyłam, że w listopadzie pani wójt była w pracy chyba osiem dni – mówiła.

Sesja odbyła się bez udziału wójt gminy Doroty Kędry-Ptaszyńskiej, która – jak poinformowała jej zastępczyni – do końca tego tygodnia przebywa na urlopie.

Gratulacje i wątpliwości

Podczas obrad głos zabrał m.in. wiceprzewodniczący rady gminy Wojciech Wierciński, który do tej pory był stronnikiem wójt. Wierciński pogratulował nowej wicewójt Milenie Korniluk powołania na to stanowisko, które określił jako „bardzo potrzebne” oraz życzył sukcesów. – Niemniej jednak przykro mi, że w sprawie tak ważnej i kluczowej, pani wójt nie konsultowała tego z radnymi – mówił wiceprzewodniczący. Jak dodał, być może Dorota Kędra-Ptaszyńska nie uważa, że rada „jest jej mocno potrzebna do działania”. – Myślę, że to działa w dwie strony. Jeśli podejmiemy decyzję o odwołaniu pani wójt, to również nie będziemy tego konsultować z panią – mówił Wierciński. Jak stwierdził, stanowisko wicewójta powinno przypadać osobie z „ogromnym doświadczeniem” samorządowym na różnych szczeblach administracji publicznej. – To pozwoliłoby nam na dodatkowe furtki – stwierdził.

Zaniepokojenie

Wiceprzewodniczący wyraził również zaniepokojenie – jak to określił – niedbałością o sprawy bieżące gminy. – Pani wójt nie reprezentuje naszej gminy na zewnątrz. Nie uczestniczy w spotkaniach służbowych, również uroczystościach okolicznościowych. Nie buduje trwałych relacji z sąsiednimi gminami: z wójtami, burmistrzami (…) tracąc przy tym partnerów do działania, tracąc przy tym wiarygodność, ale też szacunek do instytucji wójta gminy – wyliczał.

Pytania

Wierciński pytał ponadto, co się dzieje z niektórymi projektami. Chodzi o umowę podpisaną z urzędem marszałkowskim na centrum produktu lokalnego wraz z rozbudową GOK-u, na które rada gminy przekazała w 2019 r. około 1 mln zł. Drugi projekt to umowa na poprawę gospodarki wodno-ściekowej warta 1 mln 200 tys. zł (z czego rada przekazała blisko 600 tys. zł). – Na jakim etapie są te zadania? Komu zależy na tym, aby te zadania opóźnić? Czy to jest wynik istniejącej pandemii czy też brak organizacji pracy? – pytał. Zapytał również – przywołując przykład dróg w Andryjankach czy w okolicach Szumek – o liczbę sporządzonych w ciągu ostatnich dwóch lat protokołów poklęskowych na remonty dróg gminnych. Jak dodał, warto zawczasu złożyć wnioski o dotacje na remonty.

Inspiracje

Wiceprzewodniczący pytał również, jakie kroki podejmuje wójt, aby ograniczyć powstawanie odpadów komunalnych, a także prosił ją o zabieranie głosu z wyższymi rangą urzędnikami, aby rozwiązać systemowo na poziomie centralnym problem monopolu na rynku śmieci i ciągłych podwyżek.

Pytał ponadto, czy w ciągu ostatnich lat, pracownicy gminy byli wysyłani na szkolenia lub studia podyplomowe, które mogłyby być motywatorem do działania. Przywołał tu przykład firmy zewnętrznej, która pisząc wniosek na dofinansowanie, pobrała opłatę od gminy w wysokości 9 tys. zł. Radny zasugerował, by takie pieniądze przeznaczać na szkolenia dla pracowników, aby sami mogli pisać wnioski. – To przyniesie oszczędność – twierdził. – Chciałbym, aby gmina na nowo była źródłem informacji i wiedzy, do której mogą się udać stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, strażacy i inne organizacje pozarządowe, i czerpać korzyści – mówił.

„Straciłem zaufanie”

Poprosił również wójt o przygotowanie planu rozwoju na kolejne 3 lata kadencji. – Jako radny i jako wyborca pani wójt, po prostu straciłem już zaufanie – stwierdził. Jak dodał, potrzebuje od niej „subtelnego planu, który pozwoli określić kierunek, w jakim zmierza gmina i ocenić zasadność tych działań”.

Opozycyjni radni: „Co się w tej gminie dzieje?”

W trakcie sesji głos zabrali również opozycyjni radni Krystyna Piotrowska i Adam Król. Krystyna Piotrowska poinformowała, że zdecydowała się przez cały listopad sprawdzać obecność wójt w urzędzie. – To zajadę, to zadzwonię, to popatrzę… Policzyłam, że w listopadzie pani wójt była w pracy chyba osiem dni – mówiła. – A ile było tych tygodniowych nieobecności? – pytała. – To już chyba za daleko zaszło – mówiła zapowiadając, że należy zainteresować się kwestią urlopów i tego, jak są ewidencjonowane. – Tutaj musicie uderzyć się w piersi, że temu pomogliście – zwróciła się Piotrowska do radnych popierających wójt.

– Co w tej gminie się dzieje? – pytał Adam Król, zwracając uwagę, że jeszcze wczoraj nikt nie chciał opowiedzieć, gdzie jest wójt. – Wczoraj nie wiedzieliście o tym, że przebywa na urlopie? – zwrócił się z pytaniem do wicewójt, skarbnik i przewodniczącej rady. Z kolei Krystyna Piotrowska zwróciła uwagę, że od dawna opozycyjni radni wysyłają pisma do wójt z prośbą o wyjaśnienia nt. poszczególnych kwestii. – Musimy wszystko składać na piśmie, aby cokolwiek się dowiedzieć. A te odpowiedzi są żenujące – mówiła. Jak dodała, dochodzi również do sytuacji, kiedy w gminie są zamykane przed nią drzwi.

Pełny plan obrad:

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boćki na rok szkolny 2020/2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 10. Analiza oświadczeń majątkowych,
 11. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 12. Interpelacje i zapytania radnych,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj