Jeden kandydat, ale nie spełnia wymagań. Wciąż bez kierownika Centrum Integracji Społecznej

0

W gminie Boćki powstanie Centrum Integracji Społecznej, które ma walczyć z ubóstwem mieszkańców. Do 26 lipca mogli zgłaszać się chętni na kierowanie tą jednostką. Zgłosiła się jedna osoba, ale – jak podała gmina – nie spełniła ona wymagań.

Dokumenty zainteresowani mogli składać w urzędzie gminy do 26 lipca. Zgłosiła się jedna osoba, ale jak poinformowała gmina, kandydat ten nie spełnił ona wymagań formalnych.

Pełne wymagania opisane są w ogłoszeniu do ściągnięcia ze strony urzędu.

Kandydaci muszą m.in. mieć wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to administracja, politologia, zarządzanie, polityka społeczna) oraz znać przepisy pozwalające prowadzić centrum integracji społecznej. Jak czytamy w ogłoszeniu, w szczególności chodzi tu o zakresu ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego, działalności pożytku publicznego, pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad gospodarowania środkami publicznym i realizacji zamówień publicznych.

Centrum Integracji Społecznej – co to jest?

Centra Integracji Społecznej będą adresowane do osób w trudnej sytuacji materialnej: biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Łomżę wraz z powiatami hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz gminą Boćki i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Łączna wartość przedsięwzięcia to 25 milionów złotych, z czego 20 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W związku z tym, że gmina Boćki została partnerem programu, powstanie tu Centrum Integracji Społecznej.

„W ramach projektu planuje się, że w ciągu trzech lat wsparciem zostanie objętych około 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u każdego partnera” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały rady gminy Boćki ws. przystąpienia do projektu.

„Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji, zasobów, potencjału i potrzeb. Ponadto do każdego z nich zostanie dopasowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego” – informuje z kolei serwis Wrota Podlasia.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj