W poniedziałek 25 listopada odbyła się kolejna sesja rady gminy Boćki. Wśród punktów znalazły się m.in. stawki na podatek od nieruchomości, zmiany w budżecie czy sprawy bieżące. I właśnie te ostatnie były przedmiotem nieraz gorących dyskusji na sali. Nagranie z przebiegu obrad można obejrzeć na poniżej:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy,
 4. Przyjęcie uchwały nr VIII/50/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 5. Przyjęcie uchwały nr VIII/51/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 6. Przyjęcie uchwały nr VIII/52/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
 7. Przyjęcie uchwały nr VIII/53/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2019-2023
 8. Przyjęcie uchwały nr VIII/54/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Boćki,
 9. Przyjęcie uchwały nr VIII/55/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boćki w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
 10. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
 11. Interpelacje i zapytania radnych,
 12. Sprawy różne, wolne wnioski,
 13. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj