Radni gminy Boćki obradują 20 sierpnia na sesji. Przebieg posiedzenia można oglądać tutaj:

Plan obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3.Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy,
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023,
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/204/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Boćki
7. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych znajdujących się na terenie gminy Boćki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości rolnych zlokalizowanych w obrębach Andryjanki, Boćki, Dubno, Hawryłki, Krasna Wieś, Nurzec, Siekluki, Starowieś Wiercień, Żołoćki w gminie Boćki
9. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
10. Interpelacje i zapytania radnych,
11. Sprawy różne, wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad sesji.

19 KOMENTARZE

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Jeżeli którykolwiek z wpisów łamie dobre obyczaje, poinformuj o tym na kontakt@bocki.org

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

 1. Kaziu i Jacuś dziewczyny kochane co wy pitolicie. Odnosicie się ciągle do atmosfery, dyplomacji, szcunku. Piszecie ciągle o radnym imieszkańcu jacy to oni źli i jaka to pokrzywdzona jest wójtowa. Daliście link do definicji słowa MERYTORYCZNY, czyli dotyczacy treści sprawy. Do której sprawy, choćby jednej, o którą zapytał radny lub mieszkaniec odnieśliście się w swoich długich, nudnych i mało okrywczych wpisach ? Nie odnieśliście sie do żadnej sprawy. A przecież wyłącznie sprawy gminy poruszone na sesji są istotne. Jak wy nic nie rozumiecie i zrozumieć nie chcecie. Jaka jest rola wójta, sekretarza i skarbnika na sesji rady gminy ? Skarbnik, sekretarz i wójt są pracownikami Urzędu Gminy. Ustawa samorządowa Art. 11b -1 mówi jasno – działalność gminy jest jawana. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Art. 11b – 2 mówi – Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji… Czyli działania Urzędu Gminy i stojącego na jego czele wójta są jawne. Rola wójta na sesji rady gminy jako osoby, która zarządza pracą pracowników Urzędu Gminy i sprawuje nad nimi nadzór jest tylko jedna. Udzielić mieszkańcom informacji o wszystkich istotnych sprawach gminy i odpowiedzieć na pytania radnych i mieszkańców. Wójtowa to nie jest jaśnie wielmożna pani księżniczka przed, którą mieszkańcy mają klękać i jej się kłaniać. To nasz pracownik, który ma nam służyć. Na sesji wójt ma za zadanie udzielić informacji o uchwałach, które są podejmowane przez radnych. Następnie w porządku obrad sesji rady gminy jest punkt – Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym – Czyli po podjętych uchwałach wójt ma obowiązek przedłożyć mieszkańcom, publicznie przed kamerą informację z działalności urzędu i swojej oraz poinformować mieszkańców o wszystkich istotnych sprawach dotyczących gminy. Taka jest rola wójta na sesji. Po udzieleniu wyczerpujacej informacji wójt siada i grzecznie siedzi. Kiedy przechodzi się do punktu – Sprawy różne, wolne wnioski – Mieszkańcy i radni zadają pytania dotyczące działalności urzędu gminy oraz wójta. Jeśli trzeba mieszkańcy i radni zadają również pytania sekretarzowi i skarbnikowi. Zadaniem wójta, sekretarza i skarbnika jest udzielić mieszkańcom i radnym rzeczowych informacji. Na zasadzie pytanie – odpowiedź. I na tym rola wójta, sekretarza, skarbnik na sesji się kończy. Jeżeli wójt nie chce odpowiedzieć na pytania radnych lub mieszkańców, prowadzący sesję przewodniczacy rady ma obowiązek zdyscyplinować wójta do udzielenia rzeczowej informacji. Nieudzielenie przez wójta informacji oznacza złamanie prawa tj. Art 11b -1 i 2 ustawy samorzadowej. Władza samorządowa pochodzi wprost od konkretnych obywateli tworzących daną wspólnotę w związku z tym obywatele ci mają pełne prawo zaznajomienia się ze sprawami realizowanymi przez te władze. Powtórzę to jeszcze raz. Działalność organów gminy jest jawna, a jej ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Zatem wójt nie może ograniczać mieszkańcom dostępu do informacji. Nie może milczeć i nie może kłamać. A co robi wójtowa w Boćkach ? Nie chce odpowiadać na pytania albo kłamie. Nie informuje mieszkańców o stracie 118 tys. zł chociaż ma taki obowiązek. Wójt nie pełni roli komentatora na sesji. Nie ma też w porządku obrad punktu pt. Kometarze Wójta. Wójt, sekretarz, skarbnik nie może samowolnie kiedy chce zabierać głosu, w czasie gdy ktoś jest przy mównicy. Mogą odzywać się jedynie wtedy gdy są o coś pytani. Wójtowa to pracownik a nie ksieżniczka, której wszystko wolno. Niedopuszczalene jest gdy radny czy mieszkaniec kończy zadawanie pytań, odchodzi od mównicy a wtedy wójtowa bierze mikrofon i przechodzi do ataku na pytajacego. Zaczyna drwiny, kpiny i szykany. Reakcja prowadzącej sesję przewodniczacej powinna być szybka i zdecydowana. Powinna natychmiast odebrać wójtowej głos, przywołać ją do porządku i przypomnieć jej, że jedynym zadaniem wójtowej na sesji jest odpowiadać na pytania mieszkańców. Żadnych komentarzy, drwin, kpin, szykan. Jeśli to się zmieni nie będzie żadnych awantur. Będzie ład i porządek. Przecież radny czy mieszkaniec podchodzą do mównicy i grzecznie pytają. I co ich spotyka ? Arogancja wójtowej, która albo nie odpowiada na pytania, albo kłamie, albo stosuje cwaniacką zasadę, czyli – najlepszą obroną przed niewygodnymi pytaniami jest atak na pytajacego.

  • No i znowu brak umiejętności czytania ze zrozumieniem. Jakiż słów trzeba użyć żeby przekazać podstawowe treści? Ile trudu i czasu poświęcić na przekazywanie zasad kimdersztuby. Nie może być tak że jedna osoba grzecznie siedzi na pewnej cś zęści ciała. Nie chodzi też o obowiązek udzielania informacji, który jest obowiązkiem pani wójt (wójtowa – żona wójta). Dlaczego p. Król nie zadzwonił po policję i nie sprawdził czy pani wójt jest pod wpływem środków odurzających, przy okazji sam by się zbadał. Ale to nie jest ważne. Żadne ustawy czy niedopełnione obowiązki nie moją tu znaczenia. Chamstwo i żenada sprawia, że nawet Chęciński wam nie dorównuje. No coż podoba mi się

   dla Jacka Daniels`a

   And again, lack of reading comprehension skills. What words should be used to convey the basic content? How much effort and time should be devoted to transmitting the rules of the Kimberstub. It cannot be the case that one person sits politely on a certain part of the body. It is not about the obligation to provide information, which is the duty of the mayor (the mayor’s wife). Why didn’t Mr. Król call the police and check whether the mayor was under the influence of drugs? He would have checked himself. But it is not important. No laws or unfulfilled obligations are of any importance to me here. Rudeness and embarrassment make even Chęciński not your equal. Well, I like it

  • Kaziu kochana znowu nie odniosłaś się do spraw poruszonych na sesji, ale w końcu zauważyłaś to co wszyscy inni widzą i masz rację, że odpowiedzi wójtowej na sesji to chamstwo i żenada. Że jej ataki na pytających to również chamstwo i żenada. Zgadzam się z tobą w stu procentach. Miejmy nadzieję, że wójtowa kiedyś się zmieni.

   • nigdy nie powiedziałem tego o zachowaniu p, wójt. Powiedziałem to o całości. Powiedziałam też, że Adasia nie czyta ze zrozumieniem, alby nie wie po prostu co to synonim. No trudno. Nie ważne. Dla mnie najważniejszy kabaret, nikomu nie dorównujecie chamstwem. Szczególnie takich dwóch panów. Ha ha, Jak się przekrzykuje wójta to jak się spodziewać szacunku dla kogokolwiek. Ale kabaret spoko. Szacun

 2. Nie ma co się oszukiwać. PW na zadane pytania,nie ważne wygodne czy nie, od razu podnosi się ciśnienie. Na pytanie czy tak bylo/nie bylo zamiast odpowiedzieć tak/nie to zaczyna monolog i koniec końców nie pada odpowiedź. Można odpowiedzieć konkretnie,bez przytyków, jak to robi pani Milena.

 3. Na poprzedniej sesji Pani Wójt zbyła obowiązek Gminy dotyczący doprowadzenia mediów do domów mieszkańców. Powoływała się, że jest to obowiązek w miarę posiadanych środków. Nie było byłego radnego na poprzedniej sesji, to sprawy nikt nie pociągnął. Dzisiaj jednak temat wrócił i Pani Wójt została wypunktowana na co Gmina przeznacza środki po kilka razy, a nie ma środków na wypełniania swoich obowiązków.

 4. Były radny zwrócił także uwagę na działanie GOK-u, w którym to budynku było niedawno zebranie wysoko postawionych urzędników. Sala była jednak nieprzygotowana, mimo, że dyrektor GOK-u wiedział o tym spotkaniu, ale nikt mu nie powiedział, że ma przygotować salę. Można tylko się zaśmiać, że dobrze, że ktoś mu przypomina o konieczności chodzenia do pracy, bo jeszcze by zapomniał.

 5. Były Radny zwrócił także uwagę na argumentację Pani Wójt dlaczego Gmina nieuwazniła przetargu na termomodernizację szkoły mimo, iż musi teraz zapłacić o kilka milionów więcej niż pierwotnie na to zakładała. Pani Wójt kilka razy tłumaczyła tę kwestię, że z uwagi na kwestie dotacyjne nie można było anulować przetargu. Mieszkaniec podał jednak przykład Zalewu w Gminie Orla, gdzie przetarg był kilkukrotnie anulowany i w końcu udało się wyłonić wykonawce i to za kwotę dużo korzystniejszą, niż w pierwotnych przetargach. Jak widać jednak można?

 6. Były Radny w sprawach różnych zarzucił Pani Wójt Kłamstwo i to w żywe oczy.
  Pani Wójt na poprzedniej sesji stwierdziła, że udzieliła odpowiedzi na wszystkie zadane pytania niniejszego mieszkańca zadane podczas debaty o stanie Rady Gminy. Mieszkaniec dzisiaj stwierdził, że to jest kłamstwo, gdyż nie udzielone zostały odpowiedzi na dwa jego pytania. Pytania te wyartykułował i oglądając sesje Rady nie kojarzę, żeby odpowiedzi na te pytania padły.

 7. I najważniejsze – czy nasza Gmina wyciągnie wnioski z tego błędu? Czy będzie uważać, że ma rację i to Urząd Marszałkowski się czepia? Czy przy kolejnych projektach także Urząd Marszałkowski będzie się czepiał i znowu stracimy kolejne środki z naszego budżetu?

 8. Kara dotyczyła niespełnionych wymagań dotyczących kwalifikacji kierownika robót. Według Urzędu Marszałkowskiego Gmina na etapie przetargu popełniła błąd i uznał, że nie może kwalifikować tych kosztów. Jak wygląda tłumaczenie naszej władzy – my mieliśmy rację, a Urząd Marszałkowski się czepiał i uznał, że ma rację. Mimo, że my mieliśmy rację i nic z tym nie można zrobić.

 9. Pani Wójt jest czysta bo przecież poinformowała poprzez zapis w budżecie, ale każdy zdrowo myślący człowiek wie, że to zostało skrzętnie ukryte i cel tego działania był jeden – żeby nie wyszło, że ktoś w Gminie dał ciała i Gmina straciła 118 tys zł dofinansowania (czyli musiała z własnych środków zapłacić o 118 tys. zł więcej niż pierwotnie określono)

 10. Wracając jednak do merytoryki:

  Radny Król zarzucił Pani Wójt, że niepoinformowała Rady o tej karze (tj. Korekcie). Pani Wójt się nie zgadza z tymi zarzutami. Jednak pismo do Gminy w sprawie tej sprawy wpłynęło od Urzędu Marszałkowskiego w maju 2022 roku. Informacja o korekcie w budzecie pojawiła się natomiast w grudniu 2022 roku i była tylko jedną z setek pozycji w dokumencie i podobno dopiero wiceprzewodniczący ten temat wyciągnął w połowie tego roku.

 11. Radny Król wrócił do tematu kary/korekty w wysokości 118 tys. zł i w końcu ten temat został trochę szerzej wyjaśniony. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach stronom puściły nerwy i były obopólne zaczepki, ale najgorsze jest to, że merytoryka zejdzie na dalszy plan, a będzie wieksze skupianie się na tym, że radny pod wpływem emocji kazał Pani Wójt Milczeć.

 12. Wyszedł potem wiceprzewodniczący i mówi, że wiedzą nad czym głosują podczas Rady Gminy, ale w sumie to nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, ale to jest do wyciągnięcia w ciągu 15-20 minut. A głosowanie już się odbyło 🙂

 13. W Prognozie finansowej znajduje się zapis, że Gmina otrzyma zwrot udzielonych pożyczek na około 700 tys. zł. Radny Król dopytuje o jakie konkretnie pożyczki chodzi, kto będzie je zwracał. Pani Wójt, ani nikt obecny na sali nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Okazuje się, że tylko nieobecna Pani Skarbnik wie, komu Gmina pożycza środki z budżetu. Ani Pani Wójt, ani przewodniczący komisji finansów tego nie wiedzą … parodia.