W marcu rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach gminy Boćki.

Zobacz harmonogram wyborów w gminie Boćki

Do kompetencji sołtysa należy m.in. realizacja uchwał rady gminy dotyczących jego sołectwa, pobór podatków rolnego i leśnego, reprezentacja sołectwa na zewnątrz czy zwoływanie zebrań wiejskich. Sołtys uczestniczy ponadto w sesjach rady gminy (ale bez prawa głosowania), a także w posiedzeniach komisji rady gminy, jeżeli rozpatrywane tam są sprawy jego sołectwa.

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Oni wszyscy wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Głosować mogą stali mieszkańcy danego sołectwa.

Zobacz harmonogram wyborów w gminie Boćki

fot. pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj